#AccRB572 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 21

Bậc ngọc: 70

Rank: bac1

Vàng: 10000

Ruby: 2800

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: hien pham

SĐT: 0399773820

Zalo: