#AccRB577 - 2 thẻ đổi tên

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc I

Vàng: 14075

Ruby: 169

Quân huy: 1

Nổi bật: 2 thẻ đổi tên

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Nghĩa

SĐT: 0868498321

Zalo: