#AccRB578 - butterfly,nakaroth,raz,...

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 48

Bậc ngọc: 2

Rank: bac 1

Vàng: 11000

Ruby: 125

Quân huy: 0

Nổi bật: butterfly,nakaroth,raz,...

Trạng thái: chua co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Donhatnam Le

SĐT:

Zalo: