#AccRB579 - lauriel,krinak,...

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 36

Bậc ngọc: 2

Rank: bac 1

Vàng: 8000

Ruby: 145

Quân huy: 0

Nổi bật: lauriel,krinak,...

Trạng thái: chua co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Donhatnam Le

SĐT:

Zalo: