#AccRB584 - liliana nguyet mi li

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 2

Rank: bac 1

Vàng: 1500

Ruby: 132

Quân huy: 2

Nổi bật: liliana nguyet mi li

Trạng thái: co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Donhatnam Le

SĐT:

Zalo: