#AccRB586 - Ryoma đại tướng nguyện tộc, Ngộ không, Omen, Airi.

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 21

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ryoma đại tướng nguyện tộc, Ngộ không, Omen, Airi.

Trạng thái: Facebook

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0982539310

Zalo: 0982539310