#AccRB587 - Bang ngoc 2

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 51

Bậc ngọc: 2

Rank: Ban1

Vàng: 16700

Ruby: 156

Quân huy: 4

Nổi bật: Bang ngoc 2

Trạng thái: 2

Thông tin Liên hệ

Facbook: lyuyxa345@gmail.com

SĐT: 0362777347

Zalo: lyuyxa123@gmail.com