#AccRB588 - Ngọc bị phá nên bán rẻ

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch Kim

Vàng: 136

Ruby: 23

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc bị phá nên bán rẻ

Trạng thái: Có Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Định Đất

SĐT: 0377209712

Zalo: 0377209712