#AccRB589 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 89

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0397047030

Zalo: 0387307925