#AccRB64 - Nuududu

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Tuyền

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Nuududu

Trạng thái: Đuuidisisis

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://facebook.com/88558

SĐT: 065558358

Zalo: 09653535