#AccRB591 - Nakarot,zuka,....

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 108

Quân huy: 0

Nổi bật: Nakarot,zuka,....

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tung Tran

SĐT: 0394246958

Zalo: