#AccRB592 - Valhien+ zuka

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank: vàng

Vàng: 162

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Valhien+ zuka

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: văn thiệt

SĐT: 0338404118

Zalo: