#AccRB595 - Acckhủng

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 81

Rank: Vàng

Vàng: 2047

Ruby: 349

Quân huy: 0

Nổi bật: Acckhủng

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0904313675

Zalo: 0904313675