#AccRB596 - ACC VIP NHIỀU TƯỚNG VÀ SKIN SS + 1V ĐÁ QUÝ

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 56

Trang phục: 70

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim I

Vàng: 23000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ACC VIP NHIỀU TƯỚNG VÀ SKIN SS + 1V ĐÁ QUÝ

Trạng thái: 2.600.000

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0919021891

Zalo: 0919021891