#AccRB597 - Krinak bọ cánh bạc,Lữ Bố

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 76

Rank: Đồng

Vàng: 18493

Ruby: 145

Quân huy: 4

Nổi bật: Krinak bọ cánh bạc,Lữ Bố

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: