#AccRB599 - Có một thẻ đổi tên

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 64

Rank: Vàng3

Vàng: 10043

Ruby: 172

Quân huy: 0

Nổi bật: Có một thẻ đổi tên

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn sáng

SĐT: 0981321461

Zalo: 0981321461