#AccRB600 - 1

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: 1

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 1

Trạng thái: NY

Thông tin Liên hệ

Facbook: 1

SĐT: 555-666-0606

Zalo: 1