#AccRB66 - Chuẩn ngọc90

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Kc

Vàng: 6000

Ruby: 10

Quân huy: 0

Nổi bật: Chuẩn ngọc90

Trạng thái: Giá rất mềm

Thông tin Liên hệ

Facbook: Út Hương

SĐT: 0779897370

Zalo: 0779897370