#AccRB602 - Có 6 bảng Ngọc mỗi bảng bậc 77

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 77

Rank: Vàng

Vàng: 886

Ruby: 297

Quân huy: 0

Nổi bật: Có 6 bảng Ngọc mỗi bảng bậc 77

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoangthaisonb@gmail.com

SĐT: 01634757145

Zalo: