#AccRB603 - buterfly level 28

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 54

Rank: đồng

Vàng: 137

Ruby: 114

Quân huy: 3

Nổi bật: buterfly level 28

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: nguyễndane

SĐT: 0353870289

Zalo: 01653641707