#AccRB605 - Ngọc 11

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 11

Rank: Bạch Kim

Vàng: 11

Ruby: 34

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 11

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Định Đất

SĐT: 0377209712

Zalo: 0377209712