#AccRB606 - nark AIC, murad đồ thần đao,murad siêu việt krixi tbb

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 55

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 2555

Ruby: 714

Quân huy: 1

Nổi bật: nark AIC, murad đồ thần đao,murad siêu việt krixi tbb

Trạng thái: Có liên kết sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê anh huy

SĐT: 0778350603

Zalo: