#AccRB609 - Có quylen richter eslu

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 69

Rank: Vàng2

Vàng: 7343

Ruby: 118

Quân huy: 0

Nổi bật: Có quylen richter eslu

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Minh hiểu khê

SĐT: 0343472028

Zalo: 0343472028