#AccRB67 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 20

Rank: Dong

Vàng: 13000

Ruby: 200

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0981573961

Zalo: