#AccRB611 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng 3

Vàng: 10000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01216720897

Zalo: