#AccRB613 - Ngộ không siêu việt.nakarot siêu việt

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 12000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngộ không siêu việt.nakarot siêu việt

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: