#AccRB616 - Ngọc 90

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 12600

Ruby: 65

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đỗ minh quang

SĐT:

Zalo: