#AccRB617 - Raz wuay thái , mura thơ săn tiền thưởng ,grakk thuyền trưởng râu đỏ, vanhein vũ khi tối thượng

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 70

Rank: Kim cương

Vàng: 12000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Raz wuay thái , mura thơ săn tiền thưởng ,grakk thuyền trưởng râu đỏ, vanhein vũ khi tối thượng

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đức thiện

SĐT: 0979615522

Zalo: 0979615522