#AccRB618 - Ngọc 90 chuẩn+thẻ đổi tên+nak AIC, bậc II +ngộ không SV......

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương III

Vàng: 1000

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn+thẻ đổi tên+nak AIC, bậc II +ngộ không SV......

Trạng thái: Trắng thông tin all... uy tín là trên hết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 0704589507

Zalo: