#AccRB69 - 90

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 3

Rank: Dong

Vàng: 139

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa liên ket

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0981573961

Zalo: