#AccRB621 - Ngọc

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Đồng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 3

Nổi bật: Ngọc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: