#AccRB622 - Ngọc 70

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 64

Bậc ngọc: 1

Rank: Bạc

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 70

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: