#AccRB626 - 65

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 68

Rank: Vàng

Vàng: 6000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: 65

Trạng thái: Trang thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: thông niê

SĐT: 0897362065

Zalo: 0896362065