#AccRB628 - 63

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 63

Rank: Vang 1

Vàng: 11536

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 63

Trạng thái: 11135

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: