#AccRB629 - Lbằng hcm xã

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Lbằng hcm xã

Trạng thái: Rất tốt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: