#AccRB630 - 57

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 57

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim v

Vàng: 4000

Ruby: 580

Quân huy: 0

Nổi bật: 57

Trạng thái: 11895

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: