#AccRB631 - Na siêu Việt

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Đồng 1

Vàng: 1003

Ruby: 116

Quân huy: 0

Nổi bật: Na siêu Việt

Trạng thái: Uy tín đủ đấu rank

Thông tin Liên hệ

Facbook: Vân AAnh

SĐT: 0336402894

Zalo: