#AccRB9325 -

Cập nhật: 12/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 48

Rank:

Vàng: 2600

Ruby: 360

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018414078238

SĐT: 0857779871

Zalo: