#AccRB9326 -

Cập nhật: 12/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 80

Rank: Bạch kum

Vàng: 0

Ruby: 1200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: