#AccRB9327 -

Cập nhật: 12/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 65

Rank: Vàng

Vàng: 1200

Ruby: 800

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0398208685