#AccRB9332 -

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 76

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 4

Vàng: 288

Ruby: 219

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0373072052

Zalo: