#AccRB9335 - Nhiều ngọc 3 để tùy chỉnh theo lối chơi

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 18

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh Anh

Vàng: 4491

Ruby: 93

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhiều ngọc 3 để tùy chỉnh theo lối chơi

Trạng thái: ACC trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0867177614

Zalo: