#AccRB9339 -

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 80

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 0

Rank: vang

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: