#AccRB633 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 64

Rank: Vàng

Vàng: 4000

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Duy nguyễn

SĐT: 0975480306

Zalo: