#AccRB9340 - Cho acc Cộng đồng

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Cho acc Cộng đồng

Trạng thái: ib face để nhận acc

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100036556116569

SĐT:

Zalo: