#AccRB9341 - Ngọc chuẩn 90+ Nakroth AIC

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương 4

Vàng: 5460

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn 90+ Nakroth AIC

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/coyy.dungg.9

SĐT: 0789219195

Zalo: 0789219195