#AccRB9343 - Ngọc 61

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 7240

Ruby: 212

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 61

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/nhonho.dieuuoc.5

SĐT:

Zalo: 0782103231