#AccRB9345 - Ngọc 90 chuẩn murad

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 6000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn murad

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0352859343

Zalo: