#AccRB9349 - 4 bảng ngọc 90+violet bãi biển, phi công+lau phượng hoàng +tulen tân thần+nhiều skinSSS và skin đẹp khác +1 đá quý +11thẻ đổi tên

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 58

Trang phục: 60

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kc2

Vàng: 1000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 4 bảng ngọc 90+violet bãi biển, phi công+lau phượng hoàng +tulen tân thần+nhiều skinSSS và skin đẹp khác +1 đá quý +11thẻ đổi tên

Trạng thái: Tài khoản ttt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0857465309