#AccRB72 - Ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang II

Vàng: 8555

Ruby: 144

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn

Trạng thái: Acc trắng thông tin chưa đăng kí sđt, gmail

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen Le

SĐT:

Zalo: 01678399258